اخبار > بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین میزبان سر ارزیاب ارشد وزارتی


ارسال به دوست     نسخه چاپي


 

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین میزبان سر ارزیاب ارشد وزارتی

 

📍بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین میزبان سر ارزیاب ارشد وزارت بهداشت و درمان به منظوراعتبار بخشی است.

 

♦️به گزارش وب دا ،رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین با بیان اینکه ارزیاب اعتباربخشی وزارتی با حضور در بیمارستان چگونگی استقرار اصول اعتبار بخشی این بیمارستان را مورد ارزیابی قرار داد ،گفت :  طبق آخرین اعتبار بخشی ،بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین توانست در ارزشیابی بیمارستانی، در رده درجه یک قرار بگیرد.

 

♦️وی افزود:با توجه به اینکه ماموریت اصلی بیمارستان ها ارائه مراقبت درمانی به موقع وایمن و اثربخش است ، تحقق این امر نیازمند رهبری و مدیریت  کارآمد و رعایت اصول اخلاق حرفه ای و بیمار محوری است.

 

♦️دکتر رضا حقانی نسیمی گفت:ارتقای کیفیت و ایمنی بیمار بیش از پیش مدنظر است و موفقیت بیمارستان ها در گرو کار گروهی و توجه هرچه بیشتر به مدیریت دانش می باشد.

 

♦️رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین خاطرنشان کرد که درسنجه های مورد بررسی،ارتقا هتلینگ ،اجرای تمام عیار طرح تحول سلامت ، کیفیت خدمات ،کمیته های اجرایی ، استاندارهای حرفه ای وایمنی در این ارزیابی مورد سنجش قرار گرفته است.

 

 

٠٩:١٠ 1400/03/08 / شماره: ٦٨١٤ / تعداد نمایش: 43 / گروه خبری: بیمارستان امام خمینی ره