اخبار > کمک به بیماران نیازمند


ارسال به دوست     نسخه چاپي


 

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

کمک به بیماران نیازمند

🔰 دکتر سارمی
مدیر عامل خیریه حمایت از بیماران  بیمارستان امام خمینی (ره ) اسفراین

✍️ کمک به تسویه بدهی بیماران نیازمند یکی از وظایف خیریه حمایت ازبیماران است و شامل افرادی می شود که شرایط مالی، محیطی و خانوادگی مناسبی ندارند
✍️ با تامین هزینه بیماران و بی تفاوت نبودن نسبت به درد و رنج دیگران، شرایطی فراهم می شود که بیماران رنجی جز بیماری نداشته باشند.

✍️برگرداندن سلامتی و نشاندن لبخند روی لب بیماران نیازمند می تواند زیباترین و بهترین کار برای افراد خیر باشد
✍️  تعداد ۷۱ پرونده از بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی به مبلغ  ۳۹۵۳۸۲۶۴۸ ریال  مساعدت وپرداخت گردید
✍️  در حد توان از ۵ تا ۱۰ هزار تومان و یا هر مبلغی را که می توانند نذر سلامت کنید تا صرف کمک به بیماران  نيازمند  و بی بضاعت  بستری  و سرپایی در بیمارستان امام خمینی(ره)  هزینه گردد
دعای خیر بیماران بدرقه راهتان
شماره کارت  
۶۱۵۲_۰۴۹۸_۷۳۷۰_۶۰۶۳
  بنام خیریه حمایت از بیماران بیمارستان اسفراین

٠٩:٤٢ 1401/03/29 / شماره: ٧٥١٨ / تعداد نمایش: 16 / گروه خبری: بیمارستان امام خمینی ره