بخش روان

سرپرستار بخش :  خانم معصومه علیزاده

کارشناس پرستاری

رئیس بخش : خانم دکتر سیف

تعداد تخت های فعال : 10 تخت

تلفن تماس: 37226001 الی 6  داخلی 207

 

در بخش روان بیمارستان امام خمینی(ره) اسفراین، بررسی، ارزیابی و درمان اختلالات روانی و مشکلات رفتاری و فردی انجام و بعد از تشخیص اختلال، درمان به روش‌های مناسب با شرایط خاص بیمار،صورت می‌گیرد.


.