بخش NICU

مسئول فنی بخش: دکترعلیرضا عادل برخوردار (متخصص اطفال )

سرپرستار بخش : خانم زینب ابراهیم زاده

کارشناس پرستاری

تلفن تماس: 37226001 الی 6  داخلی : 205

 مستقیم :37229748 

از جمله خدمات ارائه شده در این بخش خدمات فتوتراپی، اکسیژن تراپی، قرار دادن نوزاد زیر دستگاه ونتیلاتور، مانیتورینگ،نمونه گیری ادرار به طریق سوپراپوبیک ،ROP  ، غربالگری تیروئید ،رگ گیری و خون گیری نوزادان اورژانسی ،Kmc ، سی پپ وتعویض خون و تزریق خون است.

از ویژگی های بخش می توان به رسیدگی مناسب و استفاده از بهترین کیفیت مواد بهداشتی مصرفی و مواد مغذی برای نوزادان اشاره نمود. همچنین تمامی تجهیزات موجود در بخش از دستگاه های پیشرفته و به روز است. مشخصه دیگر آن وجود اتاق مادر است که امکان حضور شبانه روزی مادر را فراهم کرده و به صورت رایگان در اختیار مراجعین قرار می گیرد.

 

ملاقات در بخشNICU در موارد نیاز طبق دستور پزشک و مسئول واحد و  هماهنگی  مراقبت های خانواده محور در تمامی ساعات شبانه روز برای پدر و مادر امکان پذیر است.