بخش روان

مسئول فنی بخش: دکتر مسعود مژدهی فر (متخصص اعصاب و روان )

سرپرستار بخش :  خانم عیاشی

کارشناس پرستاری

تلفن تماس: 37226001 الی 6  داخلی 215

تعداد تخت فعال :10 تخت

تعداد متخصصین:3متخصص

در بخش روان بیمارستان امام خمینی(ره) اسفراین، بررسی، ارزیابی و درمان اختلالات روانی و مشکلات رفتاری و فردی انجام و بعد از تشخیص اختلال، درمان به روش‌های مناسب با شرایط خاص بیمار،صورت می‌گیرد.


.