اخبار > ❇️کمیته شیر مادر در بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین برگزار شد.


ارسال به دوست     نسخه چاپي


 

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

❇️کمیته شیر مادر در بیمارستان امام خمینی (ره) اسفراین برگزار شد.

⏪در این کمیته که رییس محترم بیمارستان حضور داشت ،پس از بحث و بررسی ،موضوعات زیر مصوب شد:
♦️برگزاری کارگاه آموزشی شیر مادر جهت پرسنل بیمارستان
♦️پیگیری خرید تجهیزات موردنیاز مرکز مشاوره شیر مادر توسط مجمع خیرین سلامت
♦️ارجاع پرسنل جدیدالورود جهت توجیه بیمارستان دوستدار کودک
♦️نمایش فیلم آموزشی برای مادران بستری در بخش زنان 

١٠:٢٧ 1400/04/21 / شماره: ٦٨٥٨ / تعداد نمایش: 24 / گروه خبری: بیمارستان امام خمینی ره