اخبار > تجهیزات پزشکی مورد نیاز در بخش های بیمارستانی نیازسنجی شد.


ارسال به دوست     نسخه چاپي


 

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

تجهیزات پزشکی مورد نیاز در بخش های بیمارستانی نیازسنجی شد.

🔺در کمیته تجهیزات پزشکی که با حضور رئیس محترم بیمارستان و دیگراعضای کمیته برگزار شد،تجهیزات مورد نیاز کلیه بخش ها و واحدهای بیمارستان نیز سنجی شد.
🔺در این کمیته ضمن بررسی مشکلات تجهیزات پزشکی مربوط به بخش ها و کنترل کیفی تجهیزات ، مصوب شد که پس از تامین اعتبار ،تجهیزات موردنیاز هر بخش خریداری شود.

١١:١٦ 1400/04/08 / شماره: ٦٨٤٦ / تعداد نمایش: 41 / گروه خبری: بیمارستان امام خمینی ره