مشاوره الکترونیکی

مشاوره الکترونیکی

اساتید، مربیان، کارکنان و دانشجویان گرامی می توانند جهت مشاوره الکترونیکی از طریق ارسال سوالات خود به پست الکترونیکی زیر اقدام نمایند.


Email: crdc.imamkhomeini@gmail.com