خدمات مشاوره ای

 

خدمات مشاوره ای واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی، درمانی امام خمینی (ره)

 

  • جستجو در منابع الکترونیک
  • پروپوزال­نویسی
  • متدولوژی طرح تحقیقاتی
  • تحلیل آماری داده­ها
  • نگارش گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
  • رفرنس­نویسی
  • مقاله نویسی فارسی و انگلیسی
  • تعيين مجله مناسب جهت ارسال مقاله
  • برگزاری کارگاه های پژوهشی