رادیولوژی

سرکارخانم سمانه رجایی

مسئول رادیولوژی

کارشناس رادیولوژی و کارشناس ارشد روانپزشکی

تلفن محل کار:37226001 الی 6 داخلی 274

در اين بخش کليه گرافي ها با دستگاه دیجیتال قابل انجام است .همچنين با وجود دستگاههاي راديولوژي پرتابل گرافي هاي بيماران بستري در صورت نياز در بخش و اورژانس نيز قابل انجام مي باشد .

دستگاه ماموگرافي نيز امکان انجام ماموگرافي را مقدور مي سازد .

سونوگرافي های روتین جهت بيماران بستري و اورژانس با دستگاه جنرال انجام مي شود و مراجعین می توانند در ایام هفته برای دریافت نوبت ، صبح ها به صورت حضوری از ساعت 8:30 تا 9:30 به این بخش مراجعه کنند.

در سال 1393 بیمارستان امام خمینی(ره) اسفراین  مجهز به دستگاه سی تی اسکن شده است که تمامی خدمات آن زیر نظر پزشک متخصص و پرسنل کارآمد ارائه می شود.

 تاکنون 20 هزار و 554  بیمار برای انجام سی تی اسکن  به این بیمارستان مراجعه نموده اند که میانگین سالانه مراجعین حدود 4 هزار و 110 بیمار بوده است.سی تی اسکن با تزریق و بدون تزریق شکم ،لگن ،گردن ،مغز ، ریه ،چشم ، سینوس ، اندام ها و.... و سی تی آنژیو ریه ، آئورت و مغز از مهمترین خدمات این دستگاه است.

سی تی اسکن با تزریق با توجه  به آماده بودن آزمایش BUN-crنوبت داده می شود و سی تی اسکن بدون تزریق همان روز انجام می شود.

مراجعین می توانند جهت انجام سی تی اسکن روزانه از ساعت 7:30 تا  13:30 اقدام نمایند.