اخبار > کمیته ترویج زایمان طبیعی در بیمارستان برگزار شد.


ارسال به دوست     نسخه چاپي


 

دانشکده علوم پزشکی اسفراین

کمیته ترویج زایمان طبیعی در بیمارستان برگزار شد.

کمیته ترویج زایمان طبیعی با حضور رییس محترم بیمارستان ،متخصصین زنان و اعضای کمیته دربیمارستان برگزار شد.

در این کمیته درخصوص میزان کاهش سزارین ها و برنامه ریزی درخصوص زایمان بی درد با حضورمتخصص بیهوشی تصمیماتی اتخاذ گردید.

شاخص و درصد سزارین ها در نیم سال دوم 99 بررسی شد

 

١٠:٢٨ 1399/06/18 / شماره: ٦٤٢٨ / تعداد نمایش: 31 / گروه خبری: بیمارستان امام خمینی ره