اين كتابخانه در سال 1374 همزمان با تاسیس ساختمان جدید بیمارستان امام خمینی (ره) ایجاد شده است. طي دو دهه گذشته به دليل در دسترس بودن پذيراي همکاران بالینی بوده است كه هدف اصلي خويش را ارائه حداكثر خدمات به مراجعان و علاقه مندان قرار داده است.
كتابخانه بیمارستان در معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان در طبقه همکف و در فضایی در حدود 30 متر احداث شده است.

كتابخانه مركز هم­ اكنون داراي300 نسخه كتاب در حوزه آموزش پزشكي مي­ باشد.

خط مشی کتابخانه:

1- گردآوري ، نگهداري و سازماندهي مواد و منابع نوشتاري و غير نوشتاري به منظور بهره گيري در امر آموزش و پژوهش کارکنان و دانشجویان بالینی

2- تامین منابع لازم براي پاسخگویی به نیازهاي آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی دانشجویان ، اعضاي هیات علمی و محققین بیمارستان

3- فراهم سازی امکان دسترسی به پایگاه های علمی برای

معیار کلی انتخاب و تهیه منابع :

انتخاب کتاب براساس نیازسنجی از کارکنان، دانشجویان و اعضای هیات علمی استفاده کننده انجام می­شود؛ که به این منظور معیارهای ذیل مورد توجه قرار می گیرد:

 -1 در نظر گرفتن رسالت کتابخانه

-2  نیازهاي اطلاعاتی مطالعه کنندگان

3-توجه به رشته هاي تحصیلی موجود در دانشکده و تناسب حضور آنان در بیمارستان

-4 فضا و تقسیم بودجه اختصاص داده شده

-5 توجه به منابع و مواد مرجع مورد نیاز

 

آدرس: خراسان شمالی ,اسفراین، خیابان امام رضا(ع),بیمارستان امام خمینی (ره)، معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان، کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی

شماره تلفن: 05837226005- داخلی 267

 

مسئول:

خانم عذرا حیدری

مدرک تحصیلی:

کارشناسی

رشته تحصیلی:

پرستاری

تلفن:

058-3722-6005

داخلی 267

پست الکترونیکی:

hospitallib.imamkhomeini@gmail.com