تقویم کارگاه های مرکز توسعه تحقیقات بالینی، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) 1397

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

تاریخ

1

کارگاه پروپوزال نویسی

دکتر صادقی

23/8/97

2

کارگاه آشنایی و نحوه استفاده از منابع الکترونیکی

خانم صفری

28/9/97

3

نحوه تحلیل داده ها

دکتر روحانی- خانم عیدی

26/10/97

4

مدیریت منابع و رفرنس نویسی

خانم ژیانی فرد- آقای حسینی

10/11/97

5

اخلاق در پژوهش

دکتر مرادی

24/11/97

6

مقاله نویسی

دکتر صادقی-  دکتر قلیزاده

15/12/97