قابل توجه کلیه کارکنان، اساتید و دانشجویان
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/2/4
برگزاری کمیته آموزش پزشکی در بیمارستان
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/2/4
بیمارستان ها نقش ارزنده ای در ارتقا سلامت دارند
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/2/2
وقوع دو تصادف در اسفراین
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/2/2
یک‌کشته و دو مصدوم حاصل واژگونی سواری پژو
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/2/2