گام های کوهنوردان اسفراینی بر قله سبلان 🧗♀️
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/6/3
برگزاری کمیته شیرمادردر بیمارستان
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/6/3
برگزاری کمیته تجهیزات پزشکی در بیمارستان
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/6/3
برگزاری کلاس آموزشی STROKE  در بیمارستان
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/6/3
برگزاری کلاس آموزشی احیای نوزاد پرخطر در بیمارستان
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/5/23