اخبار > اجرای دور دوم ارزیابی بیرونی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی امام خمینی (ره) دانشکده علوم پزشکی اسفراین


نسخه چاپي       ارسال به دوست

 

معاونت آموزشی، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی

اجرای دور دوم ارزیابی بیرونی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی امام خمینی (ره) دانشکده علوم پزشکی اسفراین

در راستای اجرای برنامه اعتباربخشی آموزشی و پژوهشی، بازدید از مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی امام خمینی (ره) ، توسط تیم ارزیابان بیرونی اعتباربخشی  متشکل از دکتر پهلوان (دانشگاه علوم پزشکی سمنان)، دکتر محمدی (دانشگاه علوم پزشکی مازندران)،دکتر امری مله (دانشگاه علوم پزشکی بابل) و دکتر خسروی (دانشگاه علوم پزشکی شاهرود) انجام شد.

در ابتدای جلسه که با حضور رییس محترم دانشکده و معاون آموزشی، پژوهشی و دانشجویی فرهنگی، تشکیل شد، دکتر صادقی معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی امام خمینی (ره) به بیان اقدامات انجام شده در راستای تحقق استانداردهای اعتباربخشی این مرکز طی یک سال اخیر، پرداختند. سپس، تمامی واحدها و بخش های مرکز توسط ارزیابان، طبق سنجه های ابلاغی از وزارت متبوع مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

 در اختتامیه پایش، ارزیابان وضعیت اعتبار بخشی بیمارستان را رضایت بخش اعلام کردند.

١١:٣٧ سه شنبه ٨ آبان ١٣٩٧ / شماره: ٤٥٩٣ / تعداد نمایش: 191 / گروه خبری: اخبار معاونت آموزشی