صفحه اصلی > اخبار 


دانشکده علوم پزشکی اسفراین
انبارگردانی میان دوره داروخانه بیمارستان امام خمینی(ره) اسفراین با دقت بالا درحال انجام است.
انبارگردانی میان دوره داروخانه بیمارستان امام خمینی(ره) اسفراین با دقت بالا درحال انجام است.
 ١١:٥٧ - 1397/07/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
بازدید ارزیابان کلان منطقه 9 از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اسفراین
بازدید ارزیابان کلان منطقه 9 از مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) اسفراین
 ١١:١٦ - 1397/07/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
کمیته عوارض درمان برگزار شد.
کمیته عوارض درمان برگزار شد.
 ١٠:١٢ - 1397/07/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
جلسه مراقبت های پرستاری داروهای بتا و آلفا بلوکرها با حضور دانشجویان پرستاری و فوریتهای پزشکی زیر نظر معاونت آموزشی و بخش مراقبت دارویی بیمارستان
جلسه مراقبت های پرستاری داروهای بتا و آلفا بلوکرها با حضور دانشجویان پرستاری و فوریتهای پزشکی زیر نظر معاونت آموزشی و بخش مراقبت دارویی بیمارستان
 ٠٩:٢٤ - 1397/07/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشکده علوم پزشکی اسفراین
برگزاری جلسه توجیهی منشی های جدیدالورود در بیمارستان امام خمینی(ره) اسفراین
برگزاری جلسه توجیهی منشی های جدیدالورود در بیمارستان امام خمینی(ره) اسفراین
 ١٣:٠٩ - 1397/07/23 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>